Projecte Erasmus+ EOI de L’Hospitalet 2019-2020

AHMIC:
Ampliando Horizontes – Modernizar, Internacionalizar, Capacitar

Al Juliol de 2019 dues professores de l’EOI de L’Hospitalet van anar a fer cursos de formació a Dublín (Irlanda) i a York (UK). Aquí arrencava el projecte Erasmus+, que tenia l’objectiu d’equipar el professorat amb coneixements i destreses que fessin possible una millora del procés d’ensenyament i d’aprenentatge al nostre centre. El curs de York era sobre eines  i recursos tecnològics i el curs de Dublín sobre l’estil de vida, la història i la literatura d’Irlanda.

En tornar de fer les respectives formacions, les participants van  fer un resum del que havien après als companys de la nostra EOI (i també de dues EOIs molt properes). El tema dels recursos tecnològics va tenir molt bona acollida i per tant la participant, Bea Vallejo, va fer un curset per donar-les a conèixer més a fons. A partir d’aquí va començar la tasca de transferència, tant al professorat com a l’aula.

Durant els mesos següents es van anar creant activitats per integrar els nous coneixements i destreses als nivells  A2 – C2, especialment a B1, B2.1 i C2. Malauradament, al  març 2020 la pandèmia del COVID-19 va alterar els nostres plans, però algunes coses es van poder fer online. Al llarg del curs següent (2020-21) també es va continuar amb aquesta tasca, lligant-la amb un nou projecte (Explorant la Diversitat).

A continuació pots enllaçar amb  els blogs de les dues participants i veure algunes de les activitats elaborades:

  • DUBLIN (Life, Language and Literature)

  •  YORK (Making Use of Technology Tools)

 
dublin_edited.jpg

Dublin

Este proyecto me permitirá acercarme a Irlanda, sus gente y su cultura para poder aplicar esos conocimientos en las actividades de aula.

 
220px-Lower_Petergate_in_York,_England.j

York

Using Technology Tools

York, la vikinga, es una de las ciudades más bellas de Inglaterra y un marco excepcional para realizar una formación que tiene por objetivo ampliar y actualizar conocimientos y técnicas sobre el uso de nuevas tecnologías en el aula.

 
cofinanciado_edited_edited_edited.png